Thursday, December 13, 2012


හිමි අහිමිකම,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

අහිමි හිමිකමට ඔප්පු ලියන්න
හිමිකම අහිමි කළ
හිමි අහිමිකම් ලග
හිමි කදුළු එක් කළ
හිමිකම හිමිවුනු වනම
අහිමිකමෙන් දවන ලද
හිමිකම අහිමි වුණු
හුදෙකලා අහිමිකම,,,,,,,,,

No comments:

Post a Comment